– วัตถุประสงค์

  • เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลาย  ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ  พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา  อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว
  • เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ  ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯลฯ
  • เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: