♥บัว 4 เหล่า

บัวสี่เหล่า 
บัวสี่เหล่า คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนที่เรียนรู้เรื่องต่างๆ เป็น 4 ระดับ คือ…

1.พวกมีสติปัญญา ฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือน ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ก็จะเบ่งบานทันที (อุคฆฏิตัญญู) 

2.พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจราณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม ก็จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่ช้า เปรียบเสมือน ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ ซึ่งจะบานในวันถัดไป (วิปัจจิตัญญู)

3.พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่ เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธาปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือน ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง (เนยยะ) 

4.พวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็น มิจฉาทิฏฐิ แม้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียรเปรียบเสมือน ดอกบัวที่จมอยู่โคลนตม ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาอีกด้วย ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานได้อีก (ปทปรมะ)

บุคคลสี่จำพวก
มืด………… หมกมุ่นหม่นไหม้…..อวิชชา 
มา………… อุปกิเลส มา…..ปิดไว้ 
มืด………… จิตอัปภัสรา…..ขันธา ทุกโข 
ไป………… สู่ทุกข์คติไซร้…..เร่าร้อน รานตน… 

มืด…………แบกทุกข์ท่วมท้น…..อาตมัน 
มา…………ผ่านกี่กัปกัลป์…..ล่วงแล้ว 
สว่าง…….ณ ปัจจุปปัน…..สัมปชัญโญ 
ไป…………สู่ที่ เพริศแพร้ว…..แจ่มแจ้ง ปัญญา…. 

สว่าง…….จวนดีเลิศแล้ว…..มานมน 
มา…………จ่อมจมธราดล…..โลกหล้า 
มืด………..มิอาจ ยินยล…..สำเนียง เสียงธรรม 
ไป………..ใฝ่ต่ำไขว่คว้า…..แทะทึ้ง โลกีย์… 

สว่าง…….เบิกบานจิตพร้อม…..วิชชา 
มา…………พึ่งพระปัญญา…..แนบเกล้า 
สว่าง……..ว่างเหตุปัจจยา….ใน-นอก พิสุทธิ์ 
ไป…………ปราศทุกข์รอนร้าว…..จบสิ้น สังสาร….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: